Únor 2017

Konspirační teorie metalu I.: Bye Bye Beautiful a Yours Is An Empty Hope

28. února 2017 v 18:09 Speciály
Tato série článků bude zmiňovat, zabývat se a rozebírat tzv. konspirační teorie se zaměřením na metalovou hudbu, její interprety, ale i fanoušky.
Berme tato teoretizování s nadsázkou a pojďme diskutovat o jejich pravdivosti či falešnosti, vážnosti či absurditě.

Nightwish, beze sporu pojem opředený miliony diskuzí na nejrůznější témata. Vybereme jedno z nich a to písně "Bye, Bye Beautiful" (Sbohem, sbohem, krásko) a "Yours is an empty hope" (Tvá (pravda) je prázdná naděje). Jako doplňující můžeme zařadit i písně "I Wish I Had An Angel" (Přál jsem si mít anděla) a "Enough" (Dost) od Tarji.

První zmíněná píseň (dále jen BBB), je z alba Dark Passion Play z roku 2007, prvního alba bez Tarji a s Anette. Během deseti let od vydání tohoto singlu fanoušci propírali tuto píseň mnoha diskuzemi o skutečném významu. Tuomas potvrdil v tomto rozhovoru, že je skladba o Tarje, ale zmínil také, že je myšlena kladně. (Že by měli ve smlouvě, že se nabudou navzájem pomlouvat?)
Texty písní mohou být sondou do mysli autora. Píší o svých životních zkušenostech, představách, touhách a obecně o věcech, které je obklopují. Logicky bychom se tedy mohli domnívat, že všechny výše zmíněné písně jsou skutečně takové jaké se zdají.

Úrovky z písně podporující teorie:

Did you ever hear what I told you?
Did you ever read what I wrote you?
Did you ever listen to what we played?
Did you ever let in what the world said?
Did we get this far just to feel your hate?
How blind can you be, don't you see
You chose the long road but we'll be waiting
Bye bye beautiful
Jacob's ghost for the girl in white
It's not the tree that forsakes the flower
But the flower that forsakes the tree

Slyšela jsi někdy, co jsem ti říkal?
Četla jsi někdy, co jsem ti napsal?
Poslouchala jsi někdy, co jsme hráli?
Přiznala sis někdy, co řekl svět?
Jak slepá můžeš být, nevidíš
Vybrala sis dlouhou cestu, ale my budeme čekat
Sbohem Krásko
Sbohem Krásko
Jakobův duch pro dívku v bílém
Strom není tím, kdo opouští květinu
Ale květina opouští strom

Probírajíc se diskuzemi o BBB narazila jsem i na několik teorií o písni "I Wish I Had An Angel". Je obecně známo, že Tuomas měl nějaké city k Tarje, které nebyly opětovány, obzvláště po Tarjině svatbě. Může být tedy text této písně opět a zase o Tarje a Tuomasovo neopětované lásce?

I wish I had an angel
For one moment of love
I wish I had your angel
tonight
Old loves they die hard
Old lies they die harder

Přál bych si mít anděla
Pro jeden okamžik lásky
Přál bych si mít tvého anděla
Tuto noc
Staré lásky umírají těžce
Staré lži umírají hůř

Tarji neoficiální odpovědí má být píseň z alba "I Walk Alone" (2007) "Enough" ("Dost").

Ego selfish Prima Donna
Dancing in your poisoned cage
Thinking that your consciences clearer
If you drink your dreams away
Had enough symphonies of sorrow
The beast of prey a breath away
Masterpiece of treachery
Built a wall and made me crumble
Just because I am in love
Don't you cry now look at all the
Dolls and toys that you have got

Ego sobecká primadona
Tančící ve tvé otrávené kleci
Myslící, že tvé svědomí je čistčí
Pokud odplaví tvé sny
Mám dost symfonií smutku
Dravé šelmě došel vzduch
Mistrovský kousek zrady
Postavili zeď a rozložili mě
Jen proto, že jsem zamilovaná
Neplač nyní, podívej se na všechny ty
Panenky a hračky, které jsi měl

Přesuňme se do roku 2012. Anette je velmi podobným způsoben vypovězena z Nightwish (kapela zaslala email jejímu managerovi) a Tuomas opět vyjadřuje své pocity ohledně této (ne)čekané situace skrze jeho největší um - píseň...?

Tear me to bits enjoy the scene
Of screen name verbal vanity
Churning the words imbued in filth
Your tongue oily water under my bridge
Stop! Life is now, still all for you
Turn from the hate, turn from the smoke
I see the parchment of your soul
The notes, the song
Join your voice
I can let you have the world
It's all for you

Roztrhej mě na kusy, užij si tuto scénu
Krycího jména, slovní marnivosti
Stloukání slov napuštěných špínou
Tvůj jazyk je mastnou vodou pod mým mostem
Přestaň! Život je teď, stále ještě pro tebe
Odvrať se od nenávisti, odvrať se od kouře
Vidím pergamen tvé duše
Ty noty, tu píseň
Připoj se svým hlasem

"Stloukání slov napuštěných špínou"
by mohla být reference na rozhovor, který Anette podala po vyhazovu a kde se netají tím že k ní kluci z kapely nebyli asi úplně férový a neřekli, že chtějí její definitiví odchod (kromě bubeníka, který napsal 7 stran stížností na její osobu).

Rozhovor 1
Rozhovor 2Vedlejší fakt: Ve všech třech písních od Nightwish zpívá Marco.

Závěrem: Mnoho lidí namítá, že text YIAEH nesedí jen na Anetin odchod, ale dá se interpretovat mnoha způsoby.
Na jakou stranu se přikláníte vy?
Jsou tyto písně poetickým prostředníčkem Holopainena mířícím na Tarju a Anette jelikož by nebylo vhodné o nich negativně mluvit v rozhovorech? Nebo jen fanoušci vidí to co chtějí?

Všechny překlady jsou z Karaoketexty.cz